Információ a Szporadikus terjedéssel kapcsolatban:

Szorványos E réteg - Az ionoszférikus irregularitások egyik típusa. A szporadikus E réteg a környezeténél nagyobb elektrons�r�ség� (akár egy nagyságrenddel nagyobb is lehet), vékony (km nagyságrend�) ionfelh�kb�l áll, amelyek az E tartomány alsó részébe (95-115 km között) beágyazódva szórványosan fordulnak el�. A közepes északi szélességeken a legnagyobb valószín�séggel a nyári hónapokban - májustól júliusig - fordulhat el�, a nappali gyakorisági maximum a déli órákra esik, amikor az ionizáló sugárzás a legnagyobb. Az egyenlít�i térségekben nappali el�fordulása csaknem szabályszer� és nem függ az évszakok változásától. A sarki Es f�leg éjszaka jelenik meg.
A szporadikus E réteg jelenléte befolyásolja a HF sávok terjedését, valamint a VHF sávokon (pl. URH-FM rádióm�sorszóró sáv, 2 méteres amat�r sáv) rendellenes terjedést idéznek el�, az érintett frekvenciasávokban rádiózavarokat okozhat ill. nagytávolságú terjedés fordulhat el�. Az áthidalható távolság a VHF sávokban általában 800-2200 km lehet. A jelenség néhány perct�l, akár néhány óráig is eltarthat. Az Es az UHF sávokban a rádióhullámok szcintillációját okozhatja.

forrás:  http://www.frekvencia.hu/lexikon/s/szporadikus-e.htm