Gondolatok a hajógyári szigeten megrendezett Gyermeknapi Aktivitás kapcsánJó egy éve gondolkozom, hogy miképp lehetne a saját utánpótlásunk biztosítására bevonzani a rádióamat�rködés b�vkörébe a fiatalokat. De hogy lehet ezt megvalósítani? A kamasz korosztály már konkrét elvárásokkal, igényekkel fordul a világ felé, az � értékrendjükön már változtatni nem tudunk. Közülük aki érdekl�dik, az magától megtalálja a klubokat, illetve rátalál a szakirodalomra.

Ha a hobbinkat megismertetni szeretnénk az erre fogékony gyerekekkel, akkor azt a kisiskolás, alsós korosztálynak lehet. �k már elég érettek, hogy megértsék mit csinálunk a rádiókkal, és még elég befogadóak mindenre. (nem jelennek meg a szigorú trendkövetések, és talán ekkor még nem csak a barátok szava a mérvadó)


Az ez év eleji MRASZ közgy�lésen a Rádióvilág KFT vezetésének felajánlásával az ez évre betervezett (igen szerény) utánpótlás-nevelési keretet sikerült a négyszeresére emelnünk. Ugyanekkor ajánlottam, hogy megpróbálom megszervezni a gyermeknaphoz kapcsolódóan a kisiskolások gyermekrádiózását, minimális szövetségi segítséggel.


A rendezvény lebonyolítására HA5CQZ Zoli és HA4EC Zsolt évek óta futó gyermekaktivitása volt a példa. (www.cqgyereknap.hu) Engedélyükkel hozzájuk csatlakoztunk, így a hajógyári szigeten rendezett aktivitáson a gyermekek az összeköttetésük után kit�z�t, és emléklapot kaptak melyekb�l elegend�t összegy�jtve oklevelet kaphatnak Zsoltéktól.

A rádiózás helyének kiválasztása kalandos volt: Az eredeti tervek szerint a Budapesti Állatkertb�l jelentkeztünk volna gyermeknapon HA5ZOO hívójellel, de ez a fogadó fél értetlensége, majd a megszakadt párbeszéd miatt lehetetlenné vált. Ellenben, örömmel és kiváló infrastruktúrával fogadtak bennünket a Hajógyári szigeten, a Gyermeksziget rendezvénysorozaton. (hatalmas világos sátor, éjjeli �rzéssel, 230V, székek, asztalok, csöndes helyen a sziget forgatagában, internetes reklámanyag, és még sziget térképére is rákerültünk! Utólag is TNX!) Az egyetlen kikötésük könnyen teljesíthet� volt: Szombat-Vasárnap üzemeljünk 9-18 óráig a gyerekek között.

Ezek után jött a neheze: Szórólapot és ajándék emléklapot nyomtatni, kit�z�t gyártatni, vásárolni pár karton csokit a Rókát megtaláló gyerekek számára... (a csokik árát HA5KU szponzorálta)

Ezen felül gyártattam egyéni grafikával ellátott pólókat az egységes megjelenés miatt, és pár reklámtáblát, hogy könnyebb legyen bennünket azonosítani a forgatagban.

A kétnapos hétvégi munkában HA5KB Peti a Tungsram Klub rókavadász felszerelésével, HA5ZF Feri az árbócával és a telepítés/bontás segítségével, HA3KZ Zoli és HG5OHT Tünde a teljes hétvégén, HA5BA Klári és HA5LC Péter vasárnap délt�l a Gyermekek rádiózásának segítésével adták hozzájárulásukat a sikerhez.

A felszerelés jól állta a próbát: a Laptopok, PMR rádiók, FT-23, FT-290, ICOM-7400, FT_857, Trio-Star és W3DZZ kisebb problémákkal de hibamentesen üzemeltek.

(és a hatalmas kavarodásban nem t�nt el semmi!)
A GYERMEKEK

Egyszóval: Nagyon élvezték!

Mindegyik követte a kéréseinket, és példásan (érettségének megfelel�en) összehozta az összeköttetést 144 vagy épp 3.5MHz sávon. Egyszerre két rádiónál történt a forgalmazás, miközben az újabb érdekl�d�knek az épp szabadon lév� segít� a forgalmazás, rádiózás alapjait mesélte. Mindezek alatt g�zer�vel üzemelt a rókavadászat, általában mindkét vev� kint volt a terepen. Mindkét napon rettenetesen elfáradtunk, nagyon komoly munkánkba került a bemutató színvonalának fenntartása.

Sajnos, statisztika számára adatokat csupán hiányosan tudtunk lejegyezni, ezért meg kell elégedj a szubjektív benyomásommal: A gyermekek átlagéletkora 9-10 év lehetett. A fiúk-lányok teljesen egyformán képviseltették magukat, és egyformán is szerepeltek. A lányok precízebbek, a fiúk ügyesebbek voltak. Roppant hatalmas választóvonalat adott az olvasni tudás, hiszen a 7 év alattiaknak minden szavát el�re kellett mondania az adókezel�nek, mert nem tudták elolvasni a segít� papírjainkat, a mikrofonláz pedig megakadályozta az önálló mondatokat. :). Megjegyzés: Mivel volt mikrofonláz, feltételezhet�, hogy a gyerekek nagy többsége tudta, hogy mit csinál, és örömmel hallgatta az ellen állomás szavait.)

A 7-15 évesek között már kifejezetten ügyesek voltak. Volt egy veszprémi fiú, aki a PMR rádiózásban komplett profi volt, így ott már nem tudott továbblépni. A legnagyobb örömmel küldtük a helyi rádióamat�rök felé, miután rájött, hogy a terjedés, antennák, és a sávok sokszín�sége mennyivel érdekesebb a rövid távú összeköttetéseknél. Volt egy 15 év körüli fiú, aki két nap alatt 5 alkalommal jött vissza. A vége felé önmagától elkezdte oktatni a „kicsiket”, akik a rádiózás el�tti beszélgetésre vártak. Kifogástalanul létesített sorozatban 6 összeköttetést 7100 kHz-en, a legtöbbet erdélyi amat�rtársakkal, meglehet�s helyi QRM-ben. Délután Kláritól másfél óra alatt megtanult távírózni, majd összehozott három Lengyel CW – QSO-t....

A rókavadász felszerelés bestseller lett: sorban álltak a visszaérkez� vev�kért. A megmaradt sportszeletek számából következtettünk: kb 35 alkalommal találtak az adóra két nap alatt.

Ami egységes volt minden gyermekben: eddig senki sem hallott a rádióamat�rökr�l, de szinte mindenki örömmel távozott közülük. Összesen pár olyan ember volt, aki megkérdezte, hogy mivel foglalkozunk, majd érdektelenül továbbment.


A gyermekszigetet szervez� KFT képvisel�je örömmel invitált a következ� teljes hétvégére is, illetve hívott bennünket a következ� évi rendezvényre. Ezek alapján, a profi gyermekm�sor szervez�knek megfelelt amit nyújtani tudtunk, és látták értelmét a tevékenységünknek.


Ha a Városligetben megszervezett (egy héttel korábbi) és a Gyermekszigeti rádiózás csupán annyit ért el, hogy összesen k.b. 150 gyermek és 200 feln�tt hallott rólunk, és emlékezik arra, hogy mit csinálunk és 5-10 év múlva nem vétózza meg egy házukba költöz� amat�r antennatelepítését, már elértük a célunkat.

Arról a 20-30 gyermekr�l és néhány feln�ttr�l nem is beszélve, akiket a hozzájuk legközelebbi klubba irányítottuk és elláttuk WEB címekkel, újságokkal, leírásokkal, free rádióamat�r célú programokkal...


Legvégül, szeretném megköszönni a gyermekek hívásaira válaszoló ellen állomások munkáját.

Segítségük, és lelkesedésük nélkül teljesen esélytelenek lettünk volna.

Az állomás log-okat, fotókat, a leírásokat, szóróanyagok fájljait megtalálhatjátok a web.t-online.hu/ha5blk oldalamon, illetve a www.mraszbsz.hu oldalakon
Gazdaság és Hobbi kapcsolata


A kormány épp most döbbent rá, hogy a m�szaki képzés az ország szempontjából elengedhetetlen, a szakiskolák romokban, gyakorlati képzés már azokban is minimális. Ha ezt a folyamatot nem tudjuk visszafordítani, 20-30 év múlva már csupán használni fogjuk a technikát amit valakik, valahol legyártottak- és ha elromlik kidobjuk- mert nem lesz senki aki ért hozzá, és javítani tudja, pláne tervezni.... Ezek miatt fontos lenne mindannyiunk érdekében, hogy aki képes, adja át tudását, lehet�ségéhez mérten próbálja felkelteni az újabb generációk érdekl�dését, hátha többen adják fejüket m�szaki pályára. Ha ezek tört része a rádióamat�r tevékenység közelében marad, már elértük a célunkat.

Érdemes lenne reál tanári konferenciákon el�adásokat tartani fizika, technika, informatika tanároknak, mert meggy�z�désem, hogy fogalmuk sincs arról a széles spektrumról, amivel foglalkozunk. NAGYON fontos lenne, hogy legyenek alapfokú rádióamat�r füzetek (akár a neten): Alkatrészek, forrasztás, alapkapcsolások...ezzel nem csupán az amat�r forgalmazás, hanem a konstrukt�ri munka népszer�sítését is végeznénk...egyszóval lenne tennivalónk

Ezen felül szinte egyetlen olyan szakkörr�l sem tudok, ahol elektronikával, technikával alkatrészekkel, bütyköléssel foglalkoznának a gyerekek. Ezekben lehetne egy-egy adó-vev�t elhelyezni a sarokban, és -mellesleg- bevezetni a gyerekeket az elektronikai el�szobából a rádiózás világába, példamutatással. Itt jönnének a klubok a képbe, mert az érdekl�d�ket a legközelebbi rádióklubba irányítva biztosíthatnánk a saját utánpótlásunkat.Aki kedvet érez alapfokon, érdekesen összeállított, gyermekeknek szóló szakcikkek megfogalmazásához, kérem jelentkezzen a [email protected] címen!


5BLK, Sanyi